Soupis literatury

 

Katalogy samostatných výstav

 

1965 | Dana Puchnarová. Obrazy, grafika, kresby. Text Dana Puchnarová, seznam vystavených prací. Praha – Brno, Svaz československých výtvarných umělců – Klub A. Trýba při Lékařské fakultě Univerzity J. E. Purkyně 1965. Nestr. [12], 13 čb. repr.

 

1967 | Výstava grafik, kreseb, obrazů Dany Puchnarové. Text Dana Puchnarová. Praha, Galerie mladých 1967. Nestr. [dvojlist], 4. čb. repr.

 

1969 | Dana Štormová. Halasiana a barevná grafika. Texty František Halas, Antonín Hartmann, Adolf Kroupa, František X. Halas. Brno, Dům umění 1969. Nestr. [12], 8 čb. repr.

| Halasiana. Výstava kreseb, koláží a litografií Dany Štormové ke sbírkám Františka Halase (Potopa, Hlad, Znamení potopy, básně z války, k rozvrhům a poznámkám). Text Dana Štormová. [Praha 1969]. Nestr. [trojlist – skládačka], 1 čb. repr.

 

1970 | Dana Štormová. Grafika. Text Dana Štormová. [Písek, Oblastní muzeum 1970]. Nestr. [1 list], 1 čb. repr.

 

1978 | Dana Puchnarová. Halasiana. Text Jiří Valoch. České Budějovice, Dům kultury 1978. Nestr. [1 list – skládačka], 1 čb. repr.

 

1981 | Dana Puchnarová. Sny o civilizaci. Text Jaromír Procházka. České Budějovice, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody 1981. Nestr. [8], 5 hnědě tónovaných repr.

 

1982 | Dana Puchnarová. Sny o civilizaci. Text Jaromír Procházka. Jindřichův Hradec, Okresní vlastivědné muzeum – pobočka Klubu přátel výtvarného umění – Dílo 1982. Nestr. [8], 5 čb. repr.

 

1984 | Dana Puchnarová. Sny o civilizaci. Text Bořivoj Lauda. Praha, Galerie d 1984. Nestr. [1 list – skládačka], 1 čb. repr.

 

1986 | Dana Puchnarová. Hledání prostoru. Český Krumlov, Okresní vlastivědné muzeum 1986. Text Dana Puchnarová, seznam realizací pro architekturu. Nestr. [16], 9 čb. repr., 1 bar. repr.

 

1988 | Dana Puchnarová. Prostorem a časem. Text Miroslav Řehka. Vlachovo Březí 1988. Nestr. [5].

 

1989 | Dana Puchnarová. Vize zničené civilizace. Text Dana Puchnarová. Praha, Galerie Vincence Kramáře 1989. Nestr. [1 list].

 

1990 | Dana Puchnarová. Obrazy, grafika, kresby, objekty. Výběr z let 19591989. Texty Vlastimil Tetiva, Dana Puchnarová. [Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie 1990]. Nestr. [26], 11 čb. repr., 6 bar. repr.

| Dana Puchnarová. Grafika. Text Vlastimil Tetiva. Praha, Galerie Zlatá lilie 1990. Nestr. [dvojlist], 4 čb. repr.

| Dana Puchnarová. Art Unseen. Neviditelná krajina. Text Dana Puchnarová. Olomouc, M.U.K.L. 1991 [nákladem autorky]. Nestr. [24], 10 čb. repr.

| Dana Puchnarová. Art Unseen. Neviditelná krajina. Texty Dana Puchnarová, Věra Jirousová. Olomouc, M.U.K.L. 1991 [nákladem autorky]. Nestr. [24 + vložený list (text Věry Jirousové)], 10 čb. repr.

 

1992 | Dana Puchnarová. Dvě tváře utopie. Text Jan Kříž. Praha, Unie výtvarných umělců – Český fond výtvarných umění 1992. Nestr. [16], 5 čb. repr., 5 bar. repr.

 

1998 | Nové jistoty Dany Puchnarové. Obrazy, kresby, grafika. Texty Jan Kříž, Dana Puchnarová, Jiří Padrta, S. Rinpočhe. [Vydavatel neuveden, 1998]. Nestr. [plakát – skládačka], 15 bar. repr.

| Dana Puchnarová, Lubomír Přibyl. Grafika. Text Jan Kříž. [Praha 1998]. Nestr. [plakát – katalog], 1 čb. repr.

 

2004 | Sítě Dany Puchnarové. Obrazy a grafika 19902003. Text Jan Kříž. Olomouc, Galerie Caesar 2004. Nestr. [trojlist], 7 bar. repr.

 

2007 | Slova tíhy a nadějí básníků 20. století. Dana Puchnarová. Grafika a kresby k poezii F. Halase, V. Holana, K. H. Máchy, R. Thákura. Text Dana Puchnarová. [Praha 2007]. Nestr. [dvojlist], 1 hnědě tónovaná repr.

 

Katalogy společných výstav

 

1965 | Výstava mladých 65. Texty Petr Spielmann, Jiří Gruša.
Praha, [Svaz československých výtvarných umělců – Městský výbor ČSM 1965]. Nestr. [trojlist + 24], 1 čb. repr.

| Výstava hostů Hollara. Text František Dvořák. Praha, Český fond výtvarných umění 1965. Nestr. [12], 1 čb. repr.

| Vladimír Boudník, Jim Janíček, Čestmír Janošek, Alena Kučerová, Antonín Málek, Pavel Nešleha, Naďa Plíšková, Dana Puchnarová, Pravoslav Sovák, Aleš Veselý [katalog k výstavě 10 grafiků]. Text Zdeněk Felix, seznam vystavených prací. [Ústí nad Orlicí, Jednotný závodní klub ROH – Klub přátel výtvarného umění 1965]. Nestr. [8].

| Obrazy – Grafika – Architektura. Bez úvodního textu, medailony autorů. [Praha, Svaz československých výtvarných umělců 1965]. Nestr. [skládačka – trojlist], 1 čb. repr.

 

1966 | Výstava mladých. Texty Eva Petrová, Radislav Matuštík. Brno, Moravská galerie – Dům umění 1966. Nestr. [74].

| V. Biennale christicher Kunst der Gegenwart. Salzburg 1966. Bez úvodního textu, [seznam autorů a vystavených prací]. [Salzburg 1966], s. 5.

 

1967 | Výstava mladých ˇ67. Bez úvodního textu, seznam autorů a vystavených prací. Praha, [Svaz československých výtvarných umělců – Městský výbor ČSM 1967]. Nestr. [trojlist + 8], 1. čb. repr.

| Exposition dˇArts Graphiques. Texty M. Niles, František Dvořák, seznam autorů a vystavených prací. [Drancy 1967]. Nestr. [8].

| Kresba mladých. Bez úvodního textu, seznam autorů a vystavených kreseb. [Praha, Městský výbor ČSM 1967]. Nestr. [8 + vložený dvojlist (seznam autorů a vystavených prací)].

 

1968 | Výstava mladých ˇ68. Bez úvodního textu, seznam autorů a vystavených prací. [Praha, Svaz československých výtvarných umělců – Městský výbor ČSM 1968]. Nestr. [trojlist + 12 (seznam autorů a vystavených prací)].

| Grafika 9 výtvarnic v Galerii d. Bez úvodního textu, medailony vystavujících autorek a seznam vystavených prací. Praha, Svaz československých výtvarných umělců 1968. Nestr. [trojlist – skládačka].

| Sex fran Prag. Jiri Naceradsky, Karel Pauzer, Nadezda Pliskova, Lubomir Pribyl, Otakar Slavik, Dana Stormova. Text Antonín Hartmann. Norrköping, Konstforum 1968. Nestr. [dvojlist], 1 čb. repr.

| Sex fran Prag. Jiri Naceradsky, Karel Pauzer, Nadezda Pliskova, Lubomir Pribyl, Otakar Slavik, Dana Stormova. Text Antonín Hartmann. Linköping 1968. Nestr. [16], 1 čb. repr.

| Bienále Výzkumy grafiky. Text Arsén Pohribný. Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny 1968. Nestr. [32], 1 čb. repr.

| Die Logik der Durchsichten Nacht. Tschechoslowakische Surrealisten. Text Arnošt Budík, Jiří Havlíček. [Berlin 1968]. Nestr. [20].

| XVIII Salon dˇart sacré. Text Joseph Pichard. Paris, Musée dˇart moderne 1968, s. 11.

 

1969 | Hosté Hollara. Text František Dvořák. Praha, Svaz československých výtvarných umělců – Tvůrčí skupina umělců grafiků Hollar 1969. Nestr. [dvojlist].

| Lˇart tcheque actuel. Text Miroslav Mičko. [Paris 1969]. Nestr. [50],
1 čb. repr.

| Kresby členů [Hollara]. Bez úvodního textu, seznam vystavujících autorů a vystavených prací. [Praha, Galerie Hollar 1969]. Nestr. [dvojlist].

| Contemporary Prints From Czechoslovakia. Text Gordon W. Gilkey. Oregon State University 1968. Nestr. [čtyřlist – skládačka].

 

1970 | Výstava mladých 70. Neznačený text. [Praha 1970]. Nestr. [katalog – plakát], 1 čb. repr.

| Soudobá československá grafika. Text Miloslav Lukeš. Hodonín, Dům umění 1970. Nestr. [148], 2 čb. repr.

 

1971 | Werken van tsjechoslowaakse grafici 1960–1970. Text Libuše Brožková-Doležalová. Utrecht 1971. Nestr. [12], 1 čb. repr.

| Czechoslovak Graphics 1960–1970. Text Arsén Pohribný. Oxford, Museum of Modern Art 1971. Nestr. [čtyřlist – skládačka].

 

1972 | Výstava mladých 72. Kresba, grafika, obrazy, plastika, ilustrace. [Praha, Aktiv mladých výtvarníků při MV SSM 1972]. Nestr. [20],
1 čb. repr.

 

1984 | Česká kresba XX. století. Text Vlastimil Tetiva. Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie 1984. Nestr. [120], 2 čb. repr.

 

1985 | Česká kresba v boji proti válce a za mír. Výstava ze sbírek AJG. Text Bořivoj Lauda. Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie 1985. Nestr. [36], 1 čb. repr.

 

1986 | Přírůstky AJG za léta 19801985. Text Vlastimil Tetiva. Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie 1986, s. 159, 264-265, (2 bar. repr.).

 

1990 | Český jih. Současné jihočeské umění 19801990. Text Hana Dobešová. Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie 1990. Nestr. [52], 1 čb. repr.

| Sdružení Českých umělců grafiků Hollar. Členská jubilejní výstava
prací z období 1970–1990.
Text František Dvořák, seznam vystavujících umělců. Praha, Unie výtvarných umělců [1990].
Nestr. [56], 1 čb. repr.

 

1991 | Nové obzory grafiky. Text Jiří Lisý. [Praha, Unie výtvarných umělců 1991]. Nestr. [10].

 

1992 | Czechy – Ołomuniec. Wystava rysunek – malarstwo – grafika prac wykładowców Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu. Texty Józef Kamiński, Josef Maliva. [Nysa 1992]. Nestr. [32].

 

1995 | 10 z Olomouce. Texty Jun Shirasu, Vladimír Hejduk. Kunitachi, Court Gallery 1995. Nestr. [28], 1 čb. repr.

 

1996 | Zrcadlení. Text Zdeněk Kučera. Olomouc, Univerzita Palackého 1996. Nestr. [32], 1 bar. repr.

| Bienále kresby Plzeň 1996. Text Eva Neumannová. Západočeská galerie v Plzni 1996. Nestr. [46], 1 čb. repr.

 

1997 | Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 19391989. Texty Pavel Zatloukal, Jiří Valoch, Ladislav Daněk, Štěpánka Müllerová, Markéta Večeřáková. Olomouc, Muzeum umění 1997, s. 12, 166, (1 čb. repr.).

 

1998 | Spolek olomouckých výtvarníků 1998. Texty Pavel Ondračka, vystavující autoři. Olomouc, Spolek olomouckých výtvarníků 1998. Nestr. [48], 1 bar. repr.

| Středoevropské bienále kresby Plzeň ’98. Texty Inga Vatter-Jensen, Jana Potužáková. [Plzeň 1998]. Nestr. [68], 1 čb. repr.

| Česká grafika 1918–1998. Text Hynek Rulíšek. Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie 1998. Nestr. [12].

 

2000 | Klub konkretistů 2. Texty Arsén Pohribný, Ladislav
Daněk. Olomouc, Klub konkretistů 2 2000. Nestr. [trojlist],
1 bar. repr.

| Fata morgana. Jana Jemelková, Dana Puchnarová, Bohumil Teplý. Zrcadlové objekty, grafika a kresby. Texty Jana Jemelková, Dana Puchnarová, Bohumil Teplý. [Olomouc 2000]. Nestr. [1 list – skládačka], 1 čb. repr.

| Klub konkretistů. Texty Arsén Pohribný, Jiří Machalický, Jan Kubíček, Karel Trinkewitz, Radomír Leszynski, Eva Matoušová, Jan Sekera, Dana Puchnarová, Aleš Svoboda, Tomáš Pospiszyl. [Praha 2000]. Nestr. [trojlist + 16 volných listů], 1 bar. repr.

| Současná minulost česká postmoderní moderna. Text Vlastimil Tetiva. [Hluboká nad Vltavou 2000], s. 453, (1 bar. repr.).

 

2001 | Klub konkretistů. Text Jiří Valoch. Opava, Dům umění 2001. Nestr. [8], 1 bar. repr.

| Klub konkretistů 2 – Olomouc. Texty Ladislav Daněk, vystavující autoři. Ostrava, Centrum kultury a vzdělávání 2001. Nestr. [dvojlist], 1 bar. repr.

 

2002 | III. Nový zlínský salon. Texty Ludvík Ševeček, Radek Horáček, Vlastimil Tetiva. Zlín, Krajská galerie výtvarného umění 2002,
s. 83, (1 bar. repr.).

 

2003 | ErotiKK2. Texty Ladislav Daněk, vystavující autoři. Olomouc, Klub konkretistů 2 2003. Nestr. [dvojlist], 1 bar. repr.

 

2004 | Blízká vzdálenost. České výtvarné umění 1956–1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc. Texty: Beke László, Ladislav Daněk, Szűcs Erzsébet, Pavel Zatloukal. Muzeum umění Olomouc 2004, s. 122-123, (1 bar. repr.).

| Strukturální grafika 60. let. (Pohledy do sbírek AJG). Texty Vlastimil Tetiva, Vladimír Boudník, Aleš Veselý, Dana Puchnarová, Jan Koblasa. [Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie 2004]. Nestr. [16], 1 bar. repr.

 

2005 | Použijte modul KK2! Klub konkretistů 2 Olomouc a hosté z Gmundenu a Brna. Texty Radek Horáček, Arsén Pohribný, vystavující autoři. Brno, Dům umění města Brna 2005, s. 40-41, (4 bar. repr.).

 

Slovníková hesla, encyklopedie

 

1995 | Kolektiv autorů: Kdo je kdo v České republice 94/95. Praha, Vydavatelství Modrý jezdec 1995, s. 567.

| MS [Mayerová, Simona]: Puchnarová, Dana. In: Nová Encyklopedie českého výtvarného umění N–Ž. Praha, Academia 1995, s. 662-663.

 

2003 | Kolektiv autorů: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců. Ostrava, Chagall 2003, s. 192-193.

 

Knihy

 

1997 | Nešlehová, Mahulena: Poselství jiného výrazu. Pojetí „informelu“ v českém umění 50. a první poloviny 60. let. [Praha], BASE –ARTeFACT 1997.

 

2003 | Primus, Zdenek – Daněk, Ladislav: Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let. Praha, Kant 2003, s. 30 (1 bar. repr.), 122
(1 bar. repr.), 123, 299 (medailon), 318.

 

Diplomové práce

 

1999 | Severíny, Ludmila: Dana Puchnarová, tvorba z let 19591965 (diplomová práce). Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Ústav pro dějiny umění 1999. 69 stran, 43 čb. repr.

 

Monografické studie a články v novinách

 

1990 | Tetiva, Vlastimil: Obraz světa. Ateliér, III, 1990, č. 8. s. 5,
1 bar. repr.

| Schelová, Alena: O tom, co je na obrazech i za nimi. S Danou Puchnarovou na její výstavě v českobudějovickém Domě umění. Jihočeská Pravda, 13. 3. 1990, s. 3, 1 čb. repr.

| Vilhelm, Petr: Nejen utopie. Tvorba, 1990, č. 14, s. 10, 1 čb. repr.

 

1991 | Kotalík, Jiří: Tvorba Dany Puchnarové. Jihočeská pravda,
13. 4. 1991, s. 6.

 

1992 | Jirousová, Věra: Dvě tváře utopie. Ateliér, V, 1992, č. 24, s. 2.

| Sabovičová, I.: Náčrty civilizace. Metropolitní Telegraf, 2. 11. 1992,
s. 16, 1 čb. repr.

 

1993 | Kolář, Bohumír: Rozhovor o naději. Hanácké noviny,
20. 8. 1993, s. 6, 1 čb. repr.

 

1995 | Maliva, Josef: K moravské ouvertuře malířky Dany Puchnarové. Prostor Zlín, 1995, č. 10-11, s. 3, 2 čb. repr.

 

1998 | Tetiva, Vlastimil: Nové jistoty Dany Puchnarové. Ateliér, X, 1998, č. 6, s. 9, 1 bar. repr.

| Valoch, Jiří: Dvě možnosti jazyka geometrie… Ateliér, X, 1998,
č. 13., s. 3, 1 čb. repr.

 

1999 | Malina, Václav: Nové jistoty Dany Puchnarové. Ateliér, XI, 1999, č. 2, s. 4.

| Nešlehová, Mahulena: Dana Puchnarová. Tvorba z 60. let. Prostor Zlín, 1999, č. 3. s. 16-17, 2 čb. repr.

 

2005 | Badalíková, Olga: Pozitivní bytí Dany Puchnatrové. Prostor Zlín, XII, 2005, č. 3, s. 6-8.

 

Zmínky (výběr)

 

1965 | Chalupecký, Jindřich: Mladí a nejmladší. Výtvarná práce, 1965, č. 5, s. 3.

| Felix, Zdeněk: Křižovatky mladé generace. Výtvarné umění, XV, 1965, s. 324-331.

 

1981 | Gibek, Jan: Zpráva o člověku. Tvorba, 1981, č. 42, s. 18.

| -zš-: Výtvarnice varující. Jihočeská pravda, 28. 8. 1981, s. 3, 1 čb. repr.

 

1984 | -kir-: Dvě malířky v Galerii „D“. Lidová demokracie, 22. 9. 1984, s. 3.

 

1997 | Myslivečková, Hana: Zrcadlení. Ateliér, X, 1997, č. 1, s. 4.

| Horová, Anděla: Experiment s tradicí – Mezi tradicí a experimentem. Ateliér, X, 1997, č. 7, s. 16.

 

2000 | Bielesz, Petr: Olomoučtí výtvarníci „oblékli dres“ konkretistů. Moravskoslezský den – víkend, 15. – 16. 4. 2000, s. 6.

| Bielesz, Petr: Konkretistům je konzervativní prostředí cizí. Olomoucký den, 23. 5. 2000, s. 13.

| Brablcová, Natálie: KK dnes. Ateliér, XIII, 2000, č. 10, s. 4, bar. ilustr. foto.

 

2001 | Pustějovská, Ivana: Olomoucký Klub konkretistů vystavuje „geometrii“ v Opavě. Mladá fronta Dnes Střední Morava, 13. 8. 2001.

| Valoch, Jiří: Klub konkretistů dnes. Ateliér, XIV, 2001, č. 19, s. 16.

 

2002 | Pustějovská, Ivana: V Ostravě vystavují Olomoučané. Mladá fronta Dnes Střední Morava, 8. 1. 2002.

| Gavlíková, Tereza: Geometrie hledání vztahu k sobě v prostoru. Mladá fronta Dnes – Střední Morava, 8. 1. 2002, s. D/3.

| Valoch, Jiří: Deset aktuálních podob konkrétního umění. Ateliér, XV, 2002, č. 6, s. 7, 1 bar. repr.

| Pohribný, Arsén: Konkretismus – strukturování kosmických a energetických her. Ateliér, XV, 2002, č. 24, s. 2, 1 bar. repr.

 

Vlastní texty

 

1965 | Puchnarová, Dana: Úvodní část z poznámek k duchovní geometrii (Geometria Spiritualis). In: Dana Puchnarová. Obrazy, grafika, kresby, květen–červen 1965. [Katalog výstavy]. Praha – Brno, Svaz československých výtvarných umělců – Klub A. Trýba při Lékařské fakultě Univerzity J. E. Purkyně 1965.

 

1967 | Štormová, Dana: Úvod. In: Výstava grafik, kreseb, obrazů Dany Štormové. [Katalog výstavy]. Praha, Galerie mladých 1967.

 

1969 | Štormová, Dana: Zpráva o mé práci. In: Halasiana. Výstava kreseb, koláží a litografií Dany Štormové ke sbírkám Františka Halase (Potopa, Hlad, Znamení potopy, básně z války, k rozvrhům a poznámkám). [Katalog výstavy]. [Praha 1969].

 

1986 | Puchnarová, Dana: Myšlenky o utváření prostoru. In: Dana Puchnarová. Hledání prostoru. [Katalog výstavy]. Český Krumlov, Okresní vlastivědné muzeum 1986.

 

1989 | Puchnarová, Dana: Vize zničené civilizace. In: Vize zničené civilizace. Obrazy a grafika Dany Puchnarové. [Katalog výstavy]. Praha, Galerie Vincence Kramáře 1989.

 

1990 | Puchnarová, Dana: Tato výstava je mým malým příspěvkem… In: Dana Puchnarová. Obrazy, grafika, kresby, objekty. Výběr z let 1959–1989. [Katalog výstavy]. [Hluboká nad Vltavou, Alšova jihočeská galerie 1990].

 

1991 | Puchnarová, Dana: Slovo – Počátek. In: Dana Puchnarová. Art Unseen. Neviditelná krajina. [Katalog výstavy]. Olomouc, M.U.K.L. 1991.

| Puchnarová, Dana: Import umění z Rakouska. Ateliér, IV, 1991, č. 3, s. 5.

| Puchnarová, Dana: Alternativní vzdělávání. Umění na školách budoucnosti. Ateliér, IV, 1991, č. 23, s. 2.

 

1993 | Puchnarová, Dana: Dobrá zpráva pro Akademii. Ateliér, VI, 1993, č. 2, s. 5.

 

1995 | Puchnarová, Dana: Skrytý smysl umění. Prostor Zlín, červenecsrpen 1995, s. 8, 16.

 

1996 | Puchnarová, Dana: Zpráva o VI. Mezinárodním Biennale v Katovicích. Ateliér, IX, leden 1996.

 

1998 | Puchnarová, Dana: Řád v obraze. In: Nové jistoty Dany Puchnarové. Obrazy, kresby, grafika. [Katalog výstavy]. [Vydavatel neuveden, 1998].

 

2004 | Puchnarová, Dana: O čistých barvách a energiích obrazu. [Praha], Nakladatelství Onyx 1994.

| Puchnarová, Dana: Naznačení skrytého smyslu umění 20. století. Ateliér, XVII, 2004, č. 10, s. 2-3.

| Puchnarová, Dana: Inspirace umění budoucnosti. Ateliér, XVII, 2004, č. 22, s. 2.

 

2005 | Puchnarová, Dana: Kdo to vyřídí Kandinskému? Ateliér, XVIII, 2005, č. 9, s. 2.

 

2007 | Puchnarová, Dana: Z Čech do Indie za Satja Saí Babou. Olomouc, Votobia 2007.

 

Filmy

 

1976 | Kouzla všelijaká. Krátký film. Režie J. Červenka, scénář D. Puchnarová, Krajský pedagogický ústav, České Budějovice 1976.

 

1995 –1997 | Projekt: Aktuální výuka výtvarného umění. (Grant HESP-OSF 19951998). Osm krátkých filmů na videu, scénáře D. Puchnarová, určeno jako pomůcka pro pedagogické účely. Jednotlivé filmy:

1. Nové formy kresby – Workshopy – na KVV PdF UP Olomouc.

2. Ateliér prof. A. Matasové – VŠUP Praha, medailon umělkyně.

3. Ateliér prof. P. Nešlehy – VŠUP Praha, medailon umělce.

4. Ateliér a dílo prof. B. Jirků – VŠUP Praha, medailon umělce.

5. Ateliér a dílo prof. J. Koblasy – Kiel Hochschule, Hamburg.

6. Vybrané aktivity ASP Krakov – Polsko, ateliéry a dílny Akademie umění v Krakově.

7. Situace umělecké výchovy v Moskvě.

8. Dílo prof. J. Sopka – retrospektivní výstava v GHMP Praha.

 

2007 | Kosmické sítě. Výtvarný film z obrazů Dany Puchnarové na hudbu souboru Kvinterna. Scénář, režie, text: Hana Blochová. Kamera, střih, zpracování obrazu: Jiří Reiner, studio Galaxia Film, Praha 2007.